Kiss Attila

Honfoglaló őseink lováról tudjuk, hogy a mai sportlovakhoz képest igen kicsi volt, igaz őseink átlag magassága sem érte el a mai emberét.
A kunfakó nem honfoglaló őseink lova, de archaikus kinézetével, szíjalt hátával, vadlóra emlékeztető színével a sztyeppei harcosok lovának láttatja magát. Tudomásom szerint, vérmérséklete alkalmassá teszi hajdani sztyeppei hadmozdulatokat idéző lovasbemutatókon való szereplésre, s mivel mi a csapatunkkal ezeket a sztyeppei harci cselekményeket próbáljuk rekonstruálni, vérmérséklete és külseje alapján választottam a kunfakót. Más szempontból szívügyemnek tekintem a Kelet-európai vadlóval rokon egyedekből és az arabok temperamentumos lovából kitenyésztett magyar fajta kialakítását.

Kiss Attila